คอร์สเรียน

สถาบันสอนสักคิ้ว Eyebrows Beauty Academy

เป็นสถาบัน ที่ได้รับการรับรองจากประเทศ เกาหลี ยุโรปและจีน รวมทั้งยังมีผลงานการันตรีมากมายจากลูกค้านับหมื่นราย เรามุ่งเน้น การเรียนการสอนที่ได้มาตราฐานและทันสมัย  เน้นให้ นักเรียน ได้ปฎิบัติจริง  รวมทั้งสอนให้รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อนำไปปรับใช้ได้ตรงวัตถุประสงค์ 

รวมทั้งเราเป็นผู้นำเทรนต่างๆ อยู่เสมอเพื่อยกระดับมาตราฐานสากลและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประโยน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและลูกค้า
รีวิวการเรียนสักคิ้ว
  

คิ้วสามมิติลพบุรี

 
เว็บสำเร็จรูป
×